سوله سردخانه میگو - بوشهر
سوله سردخانه میگو بوشهر

سوله سردخانه میگو بوشهر -ساخت سوله به پایان رسید، با کیفیت عالی ساخت راضی هستیم  این شرکت بسیار خوبی بود که می توانستم با آن سر و کار داشته باشم زیرا می توانستم سوله را طراحی کنم و آنها سوله را مطابق مشخصات من ساختند تا در فضای موجود جا بیفتد.

سوله امید فارمد پارسیان
سوله امید فارمد پارسیان

 سوله امید فارمد پارسیان- کارخانه سوله قبل از حرکت ما در مورد ساخت یک سوله بزرگ بحث کرد. هنگامی که ما نقل مکان کردیم، آقای رحیمیان تا موقعیت را بررسی کند و درباره الزامات بحث کند. پایه گذاشته شد و سوله در مدت زمان کوتاهی برپا شد. این کار به شیوه ای وظیفه شناسانه و […]

سوله نیرو نور نسیم
سوله نیرو نور نسیم

سوله نیرو نور نسیم – از آقای رحیمیان  در آریا سوله  برای سوله جدید فوق العاده ، تشکر می کنم. فقط برای گپ زدن و ایجاد طرحی که با چند تماس تلفنی دنبال شد، به شرکت آریا سوله  رفتم. طبق وعده داده شده در کمترین زمان ، بسیار روشمند در محل تحویل و مونتاژ شد.